วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่สอบบรรจุได้รับราชการครูผู้ช่วยรอบภายใน(สอศ.)ปี66

วิทยาลัยขอแสดงความยินดีวิทยาลัยขอแสดงความยินดีวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ