วันอังคารที่ 06/06/66 หนึ่งวันหนึ่งความดีวิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอชื่นชม นักเรียนคุณธรรมที่พวกเราต้องการ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ