หนึ่งวันหนึ่งความดี วันที่ ๑๐/กรกฏาคม/๖๖

“๑ วัน ๑ ความดี “ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
ขอชื่นชม นายรฐนนท์ สุวลัย และ นายเอกภพ แก้วจุมพล
นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้ว ปวช .๒
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง บริเวณหลังห้อง 925 ตึกคอมพิวเตอร์
นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ