เผยแพร่ผลงานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ภายใต้สภาวการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ