เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วท.พะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

รอบเช้าเวลา ๗.๐๐ น. ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม พร้อมครูแผนก เลขา,การตลาดและคหกรรม เข้าร่วมงานพิธี ช่วงเช้า

รอบเย็นเวลา 17.30 น.ครูแผนกช่างก่อสร้าง,ช่างเชื่อมและแผนกเทคนิคพื้นฐาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานพิธี

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ