จดหมายข่าว 27/08/66 วท.พะเยา โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)แบบถาวร 2566

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)แบบถาวร 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยบง หมู่ 17 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 บริการซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง เช็คระบบรถจักรยานยนต์ เครื่องมือการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ ให้คำแนะนำ วิธีการดูแลรักษาให้กับประชาชน และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ทีมบริการช่างชุมชน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ