๑ วัน ๑ ความดี ประจำวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

“๑ วัน ๑ ความดี “ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
ขอชื่นชม นางสาวกุลภา ละม้าย นักศึกษาแผนกการตลาด ชั้นปวช.๑ และ นางสาวพัชรพร กัญจะณะ นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ ชั้นปวช.๑
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง ศาลาหลังโดมเอนกประสงค์ นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสุชาติ มหายศ เป็นผู้รับมอบ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ