๑ วัน ๑ ความดี วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

“๑ วัน ๑ ความดี “ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
ขอชื่นชม นายปาราเมศ หวังดี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ปวส.2/2
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง
บริเวณหน้าพระวิษณุกรรม นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ