ขอชื่นชม นายภูมิหัสดิน ใจเที่ยง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าชั้น ปวช.1
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง บริเวณทางเดิน
สหการฯ
นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ