“๑ วัน ๑ ความดี “ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ขอชื่นชม นางสาวภาวินี อินทนิล และนางสาวสุมิตตรา ใจยะนักเรียนชั้น ปว.ช.๑ แผนกการบัญชี เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง บริเวณอาคารแผนกวิชาสามัญ นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ