“๑ วัน ๑ ความดี “ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
ขอชื่นชม นายเอกภพ แก้วจุมพล และ
นายรฐนนท์ สุวลัย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ชั้น ปวส.2
เก็บกระเป๋าสตางค์ได้
บริเวณอาคารแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ สามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ