“๑ วัน ๑ ความดี “ ( ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)
ขอชื่นชม นายจักรภัทร ไชยทอง นายภูวนัย เรือนกุล และนายพชร เดโช แผนกคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.1
เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง บริเวณทางเดินตึกภาษาต่างประเทศ
นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ