“๑ วัน ๑ ความดี “ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) 

ขอชื่นชม นายปภาวิน คิดอ่าน  และ 

นายวัชรพล อิ่นแก้ว แผนกวิชาช่างไฟฟ้าชั้น ปวช.2 เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง บริเวณโรงจอดรถ

นำส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ หากเป็นของท่านใดสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ