📢📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องแจ้งผลการเรียน นักเรียน – นักศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ( กรณีพิเศษ ) รอบที่ 1 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์

📢📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องแจ้งผลการเรียน นักเรียน – นักศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
( กรณีพิเศษ ) รอบที่ 1 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์
📍ระดับปวช. ถ้าได้ผลการเรียนเป็น 0 ให้ติดต่อครูผู้สอนและแก้ไขภายในวันที่ 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 67 เท่านั้น
📌นร.-นศ. ระดับปวช. และ ปวส. ถ้าได้ผลการเรียนเป็น มส. ให้ติดต่อครูผู้สอนและแก้ไขภายในวันที่ 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 67 เท่านั้น
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ข้อมูลจากงานวัดและประเมินผลทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ