เดือน: เมษายน 2024

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ลงนามถวายพระพรผ่านระ...

📣วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับ ครูสุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ ( คศ.3 )

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2567 ของ นร.-นศ. ระดับชั้น ปวช.2 และ 3 ระดับชั้น ปวส.2 ( ทุกแผนกช่าง ) ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนเ...

📢📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องแจ้งผลการเรียน นักเรียน – นักศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ( กรณีพิเศษ ) รอบที่ 1 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...