📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2567 ของ นร.-นศ. ระดับชั้น ปวช.2 และ 3 ระดับชั้น ปวส.2 ( ทุกแผนกช่าง ) ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2567 ของ นร.-นศ. ระดับชั้น ปวช.2 และ 3 ( ทุกแผนกช่าง )
ระดับชั้น ปวส.2 ( ทุกแผนกช่าง ) ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567
————————————————————————
👉ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
👉ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนนักศึกษา Down load เอกสารใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ ศธ.02 ออนไลน์
👉ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 โดยสามรถชำระได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 นำเอกสารใบลงทะเบียนเรียน ไปชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ช่องทางที่ 2 โอนชำระผ่านแอปธนาคาร โดยสแกน QR – Code ที่ปรากกฎอยู่ในส่วนท้ายของเอกสารใบลงทะเบียนเรียน
👉ขั้นตอนที่ 3 นำหลักฐานการจ่ายชำระค่าลงทะเบียนเรียน มายืนยันที่งานทะเบียนในวันเปิดภาคเรียน
– กรณีชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้นำใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร(ตัวจริง)มายืนยัน และถ่ายเก็บสำเนาไว้ที่นักเรียน นักศึกษาด้วย
– กรณีโอนผ่านแอปธนาคาร ให้ปริ้นสลิปโอนเงินมายืนยัน พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี แผนก ให้ครบถ้วน
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ข้อมูลจากงานการเงิน ทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ