📣📌📍 กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

📣
📣📌📍 กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
👉วันที่ 3 พ.ค. 2567
– ประกาศรายชื่อ นร. – นศ. รอบทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567
– วันสุดท้ายของการฝึกงานของ นร. – นศ.ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน S/2566
👉วันที่ 9 พ.ค. 2567
– ปฐมนิเทศ นร. ใหม่ระดับ ปวช.1 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
👉วันที่ 10 พ.ค. 2567
– ปฐมนิเทศ นศ. ใหม่ระดับ ปวส.1 และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน( หน่วยกิต )
👉วันที่ 13 พ.ค. 2567
– วันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.เก็บข้อมูลและทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ