📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน วันที่ 31 มีนาคม 2567

📧📨จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยามอบหมายให้ นายชิโนรส สิทธิตานนท์ หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า และครูสุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์ ดำเนินโครงการบัณฑิตอาสา ( ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ) เนื่องมาจาก วท.พะเยาจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการโดยเน้นการฝึกงานจากสถานประกอบการหรือปฏิบัติงานจริงรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โดยนำ นศ.ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ออกโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่ชุมชน
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
cr. ข้อมูลข่าวและรูปภาพจากครูสุทธิพันธ์  สุวรรณรัตน์และทำข่าวโดยนายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ