📩📬 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่5 ประจำเดือนเมษายน วันที่ 24/04/67

📩📬 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่5 ประจำเดือนเมษายน วันที่ 24/04/67 วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Smart classroom ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยามอบหมายให้ นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ เป็นประธานฯการประชุมสรุปจัดทำแผนการเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และกำหนดแนวทางการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีครูผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกวิชาเขาร่วม การประชุมครั้งนี้
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ข้อมูลข่าวเก็บภาพโดย นางสาวนฤภร นวลเสน่ห์และทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ