ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่า

“ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่า” สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563″

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ