13 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ทรงพระเจริญ
13 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ