ปี: 2024

🏵🏵👑🏆 2 กรกฏาคม 67 วท.พะเยาเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

2 กรกฏาคม 2567นายสถิ...

🏵🏵👑🏆 ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐพล ฟูมะเฟือง นักเรียน ระดับ ปวช.2 ในโอกาสที่เข้ารับเหรียญลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 จาก นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดี กับ ...

🏵🏵👑🏆 1 กรกฎาคม 2567 วท.พะเยาร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุวัจน์ ห้อธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

1 กรกฎาคม 2567นายสถิ...

🙏🏻🙏🏻โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นศ.ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศและพิ...