การจัดซื้อจัดจ้าง

📣📣📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การประกวดราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ป วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หรือโทรสอบถาม เบอร์ 054 – 887-198

เอกสารประกาศซื้อชุดฝ...

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื่อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )