การลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับป.ตรี วท.พะเยา ภาคเรียนที่ 2/2566 ลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วไทย

หรือเข้าผ่านลิงค์ดาว...

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักเรียน-นักศึกษา วท.พะเยา ภาคเรียนที่ 2/2566( ลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วไทยตั้งแต่วันที่ 2-12 ต.ค.2566 เกินกำหนดเสียค่าปรับ )

คู่มือการลงทะเบียนผ่...