จดหมายข่าว

📬📬📑📑จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา วท.พะเยาเข้าร่วมพิธีวางพานพุมดอกไม้

รูปภาพบรรยากาศงาน เข...