ประกาศวิทยาลัย

📣📣ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ( ภาคเรียนที่ 2/2566 )แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อม กิจกรรม ดังเอกสารแนบท้าย👈👈

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ( S/2566 ) ระดับ ปวส.1 และปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3 ( ม.6,ทวิภาคี ) ประจำปีการศึกษา 2566 ( ลงทะเบียนเรียนล่าช้า )

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📣📢ประกาศ วท.พะเยา เรื่อง แจ้งผลการเรียนของนักเรียน -นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📣📣🔔 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 🔔📣📣 เรื่องกำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน – นักศึกษา

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเจ้าหน้าที...