ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร วท.พะเยา ปีการศึกษา 2566 ( รอบเพิ่มเติม ) ติดต่อรับเอกสารรายละเอียดฯ ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 – 16.00น.

Cr.ข้อมูลจากงานการเง...

ประกาศ วท.พะเยา เรื่อง ชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 – 27 ต.ค.66 รายละเอียดดังแนบ

Cr.ข้อมูลงานการเงิน ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

Cr.ข้อมูลจากงานบุคลา...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ่างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ครู ) และตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ด้านงานบริหารงานทั่วไป ) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตามวันและเวลาที่กำหนด