ประกาศวิทยาลัย

📣📣🔔 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 🔔📣📣 เรื่องกำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน – นักศึกษา

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเจ้าหน้าที...

📯📯ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23มกราคม2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...

ประกาศ วท.พะเยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์