ประกาศวิทยาลัย

📣📣ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 👉เรื่อง แจ้งรายชื่อ นร. – นศ. ขาดส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชัน ปวช. ปวส. และ ทล.บ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิ...

🔔📢 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...

📣 สหการณ์ร้านค้า วท.พะเยา แจ้งรายละเอียดการรับเสื้อผ้า( ชุด นร.-นศ. )นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มารับเสื้อผ้า

รายชื่อ นร.-นศ. ให้ม...

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2567 ของ นร.-นศ. ระดับชั้น ปวช.2 และ 3 ระดับชั้น ปวส.2 ( ทุกแผนกช่าง ) ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนเ...

📢📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องแจ้งผลการเรียน นักเรียน – นักศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ( กรณีพิเศษ ) รอบที่ 1 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...