สมัครงาน

วท.พะเยาประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์จำนวน 1อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1อัตรา

เอกสารแนบ( รายละเอีย...

ประกาศ วท.พะเยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ย. ลงวันที่ 1 พ.ย. 2566 วท.พะเยาสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่ม...

ประกาศ วท.พะเยา เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 3 พ.ย. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

Cr.ข้อมูลจากงานบุคลา...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ( ครู ) ในวันที่ 26กรกฏาคม – 9สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ