แนะนำ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันเสาร์ที่ 23 ก.ย.66 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

https://youtu.be/gqj...

วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ นส.ศศิดารา ธรรมวงศ์ ปวส.2แผนกวิชาการบัญชี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพะเยาปี พ.ศ.2566

"เยาวชนชาติไทย ต้องห...

จดหมายข่าววันที่ 17ก.ย.66แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วท.พะเยาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาผู้ประกอบการร้านสตีทฟู้ดเพื่อพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ CEC

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพ...