แนะนำ

📣📣ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 👉เรื่อง แจ้งรายชื่อ นร. – นศ. ขาดส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชัน ปวช. ปวส. และ ทล.บ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิ...

📢📢หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา...

📣📢ประกาศ วท.พะเยา เรื่อง แจ้งผลการเรียนของนักเรียน -นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สนใจสมัครเรียนกับเรา...