วิทยาลัยขอแสดงความยินดี

📢📢ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📣📣🔔 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 🔔📣📣 เรื่องกำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน – นักศึกษา

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📯🎉🎊🎊📯 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแจ้งหมายกำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแ...

📣📣วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ นายสาริษฐ์ ศรีใจ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ วท.พะเยา

📣📣วิทยาลัยเทคนิคพะเย...