วิทยาลัยขอแสดงความยินดี

แผนกอาหารและโภชนาการ วท.พะเยาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โครงงานเรื่อง การศึกษาการผลิตไซรัปลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้เป็นเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล ครูผู้ควบคุม ครูปาวีณา หลีหมัด

วันจันทร์ที่ 10กรกฎาคม2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูนักเรียนที่ไปได้รับรางวัลประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2566

จดหมายข่าว วันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 2566 ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะครูผู้ช่วยเนื่องในโอกาสมาบรรจุ ณ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยาโดยมีนายสุชาติ มหายศผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาและรองฝ่ายคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น( คลิ๊กที่จดหมายข่าวเพื่อดูรูปทั้งหมด )

จดหมายข่าว_วท.พะเยา 26/เม.ย./66 พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ภาคเหนือ 2 และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่เมือง)ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2

วิทยาลัยเทคนิคพะเยายินดีต้อนรับ ในโอกาาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาด้วยความยินดียิ่ง