เรื่องเด่น

แนะนำ

เรื่องล่าสุด

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 📄วันที่ 9 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ บริษัท SC GROUP จังหวัดระยอง เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการทวิศึกษา ระดับปวส. สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

cr.เก็บภาพทำข่าวโดย ...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วท.พะเยา เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการประกอบด้วย...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7 พฤศจิกายน2566 นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดำเนินการซ่อมกิจกรรม (กิจกรรมเข้าเเถว,กิจกรรมชมรม,และกิจกรรมกลาง)

1 วัน 1 ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอชื่นชมคนดี 2 นร. ปวช.2 แผนกอาหารและโภชนาการ น.ส. วิจิตตา สระแก้ว เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา ให้ตามหาเจ้าของต่อไป