เรื่องเด่น

แนะนำ

เรื่องล่าสุด

📣 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2567 👉ห้วงการรับสมัคร 27 พ.ค. – 17 มิ.ย.67