เรื่องเด่น

แนะนำ

เรื่องล่าสุด

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนอาชีพมาส่งเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานวัดละเอียด , หลักสูตรงานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป และหลักสูตรงานเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 14 คน

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิ...

๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.นุจินดา อ้อยหวานและ นศ.อรปรียา สุราษฎร์ นร.ปวช.2 แผนกการบัญชี เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย....

ประกาศ วท.พะเยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

๑ วัน ๑ ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี นส.ศศินิภา ครองวงศ์, นส.นิรัชพร วงค์หาญ และ นส.กุลภา ละม้าย นร.ปวช.1 แผนกการตลาด เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

วันศุกร์ ที่ 3 พ.ย.6...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ย. ลงวันที่ 1 พ.ย. 2566 วท.พะเยาสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่ม...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงและวงดนตรี

https://youtu.be/aUK...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างสรรค์คลิปสั้น หัวข้อ “ชีวิตดีเมื่อมีสมุดสุขภาพ” เชิญชวนทุกๆท่านที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พ.ย.66 รายละเอียดดังแนบ

***ขยายเวลาร่วมกิจกร...

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 ปวส.1 และระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 กรณีพิเศษ ( โควตา ) ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดดังเอกสารแ...