เรื่องเด่น

แนะนำ

เรื่องล่าสุด

🔔📢 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...

📢📣วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับ ปวช.,ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแ...

📢งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี วท.พะเยา แจ้ง นร.-นศ.ที่มีกำหนดการออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 👉ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. – 13 ก.ย. 2567

งานอาชีวศึกษา ระบบทว...

📩📬 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 โครงการอบรมวิชาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

สารสัมพันธ์ วท.พะเยา...

📩📬 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วท.พะเยาทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปี67

จดหมายข่าว วท.พะเยาฉ...

📣 สหการณ์ร้านค้า วท.พะเยา แจ้งรายละเอียดการรับเสื้อผ้า( ชุด นร.-นศ. )นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มารับเสื้อผ้า

รายชื่อ นร.-นศ. ให้ม...

📩📬 จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่1 ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 01/05/67 วท.พะเยายินดีต้อนรับครูขวัญดารินทร์ จิตหาญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

📩📬 จดหมายข่าว วท.พะเ...

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ลงนามถวายพระพรผ่านระ...