วัน: 2 พฤษภาคม 2024

📩📬 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 โครงการอบรมวิชาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

สารสัมพันธ์ วท.พะเยา...

📩📬 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วท.พะเยาทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปี67

จดหมายข่าว วท.พะเยาฉ...

📣 สหการณ์ร้านค้า วท.พะเยา แจ้งรายละเอียดการรับเสื้อผ้า( ชุด นร.-นศ. )นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มารับเสื้อผ้า

รายชื่อ นร.-นศ. ให้ม...