วัน: 3 พฤษภาคม 2024

🔔📢 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...

📢📣วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับ ปวช.,ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองดังนี้

วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแ...

📢งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี วท.พะเยา แจ้ง นร.-นศ.ที่มีกำหนดการออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 👉ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. – 13 ก.ย. 2567

งานอาชีวศึกษา ระบบทว...